apycom

پر کردگی های زیبایی

خوشبختانه موادی برای ترمیم دندان موجودند که رنگشان  میتواند همانند رنگ  دندان باشد طوریکه به سختی  بتوان تشخیص داد که این دندان پر شده است. ...

ادامه مطلب

بلیچینگ

بلیچینگ یا سفید کردن دندانها روشی است  برای حذف بدرنگی های دندان. در این روش ابتدا مواد مخصوص روی لثه مالیده شده تا لثه را از ...

ادامه مطلب

نگین های زیبایی

  بنا به کشفیات باستان شناسان استفاده از وسایل تزیینی و زینت بخشیدن به دندانها، قدمتی دیرینه دارد.در گذشته های بسیار دور اشراف و بزرگان ...

ادامه مطلب
مشکل مفصل فک

مفصل فک همان مفصلی است که فک پایین را به جمجمه وصل میکند و امکان حرکت فک پایین را هنگام صحبت کردن و جویدن فراهم میکند. محل آن در جلوی سوراخهای گوش است.گاهی این مفصل مثل تمام مفاصل دیگر بدن ...

مراقبت های دندانی افراد مسن

هرچه سن افراد بالاتر میرود نگرانی شان در مورد استفاده از دندان مصنوعی نیز بیشتر و بیشتر میشود. چرا که طبق یک باورغلط ، دندان مصنوعی را جزئی اجتناب ناپذیر از فرآیند پیری میشناسند.

در حقیقت دلیلی ندارد که شما ...

فلکه دوم تهرانپارس
- ابتدای جشنواره - بعد از خیابان میرزازاده - شماره 161 - واحد 1
تلفکس: 77711917
موبایل: 09392259291