apycom

پر کردگی های زیبایی

خوشبختانه موادی برای ترمیم دندان موجودند که رنگشان  میتواند همانند رنگ  دندان باشد طوریکه به سختی  بتوان تشخیص داد که این دندان پر شده است. ...

ادامه مطلب

بلیچینگ

بلیچینگ یا سفید کردن دندانها روشی است  برای حذف بدرنگی های دندان. در این روش ابتدا مواد مخصوص روی لثه مالیده شده تا لثه را از ...

ادامه مطلب

نگین های زیبایی

  بنا به کشفیات باستان شناسان استفاده از وسایل تزیینی و زینت بخشیدن به دندانها، قدمتی دیرینه دارد.در گذشته های بسیار دور اشراف و بزرگان ...

ادامه مطلب
مراقبت های دندانی خانمها

هنگامیکه بحث از سلامت و بهداشت دهان  میشود، این مقوله در خانمها پررنگ تر شده و اهمیت بیشتری پیدا میکند.علت آن این است که تغییرات هورمونی ای که آنها در پریود های ماهانه ، بارداری ، شیردهی و یائسگی تجربه ...

روکش ها

روکشها کلاه هایی با جنس های مختلف هستند و در مواردی که تخریب دندانها به حدی است که قابل ترمیم با مواد پر کردنی نیستند روی دندان ها  قرار گرفته وموجب بازگشت زیبایی و کارایی قبلی آنها میشوند.علاوه بر این ...

فلکه دوم تهرانپارس
- ابتدای جشنواره - بعد از خیابان میرزازاده - شماره 161 - واحد 1
تلفکس: 77711917
موبایل: 09392259291