apycom

پر کردگی های زیبایی

خوشبختانه موادی برای ترمیم دندان موجودند که رنگشان  میتواند همانند رنگ  دندان باشد طوریکه به سختی  بتوان تشخیص داد که این دندان پر شده است. ...

ادامه مطلب

بلیچینگ

بلیچینگ یا سفید کردن دندانها روشی است  برای حذف بدرنگی های دندان. در این روش ابتدا مواد مخصوص روی لثه مالیده شده تا لثه را از ...

ادامه مطلب

نگین های زیبایی

  بنا به کشفیات باستان شناسان استفاده از وسایل تزیینی و زینت بخشیدن به دندانها، قدمتی دیرینه دارد.در گذشته های بسیار دور اشراف و بزرگان ...

ادامه مطلب
دندان درد

یکی از شایعترین و در عین حال ناخوشایند ترین انواع درد، درد دندان است.

درد دندان به علل مختلفی میتواند ایجاد شود که عفونت دندانی در این بین اهمیت بیشتری دارد.

وقتی پوسیدگی آنقدر عمیق میشد که به مغز دندان ...

پوسیدگی ها

پوسیدگی به علت تاثیرات مخرب عوامل پوسیدگی زا بر روی دندان ایجاد میشود. این تاثیرات مخرب شامل مواجهه مداوم دندان با غذا های حاوی قند مثل شیرینی ها، میوه های حاوی قند، نوشابه ها و حتی شیر است که در ...

فلکه دوم تهرانپارس
- ابتدای جشنواره - بعد از خیابان میرزازاده - شماره 161 - واحد 1
تلفکس: 77711917
موبایل: 09392259291