apycom

پر کردگی های زیبایی

خوشبختانه موادی برای ترمیم دندان موجودند که رنگشان  میتواند همانند رنگ  دندان باشد طوریکه به سختی  بتوان تشخیص داد که این دندان پر شده است. ...

ادامه مطلب

بلیچینگ

بلیچینگ یا سفید کردن دندانها روشی است  برای حذف بدرنگی های دندان. در این روش ابتدا مواد مخصوص روی لثه مالیده شده تا لثه را از ...

ادامه مطلب

نگین های زیبایی

  بنا به کشفیات باستان شناسان استفاده از وسایل تزیینی و زینت بخشیدن به دندانها، قدمتی دیرینه دارد.در گذشته های بسیار دور اشراف و بزرگان ...

ادامه مطلب
دنیای دندان پزشکی

در گذشته های نه چندان دور،حرفه دندانپزشکی  به  انجام تعداد انگشت شماری از کارها محدود بود و دندانپزشکان و بیماران بسیاری از فعالیت های دندانپزشکی امروز را چیزی جز رویا  نمیدانستند.توسعه روز افزون علم،تلاش بی وقفه دانشمندان این رشته وایجاد ...

دهانشویه

دهانشویه ها به دو دسته کلی تقسیم میشوند: دهانشویه های درمانی و دهانشویه های غیر درمانی

نشان داده شده است که دهانشویه های درمانی  توسط تاثیرات خاص محتویاتشان بر ضد پوسیدگی،پلاک دندانی و التهاب لثه هستند.

دهانشویه های غیر درمانی ...

فلکه دوم تهرانپارس
- ابتدای جشنواره - بعد از خیابان میرزازاده - شماره 161 - واحد 1
تلفکس: 77711917
موبایل: 09392259291