apycom

پر کردگی های زیبایی

خوشبختانه موادی برای ترمیم دندان موجودند که رنگشان  میتواند همانند رنگ  دندان باشد طوریکه به سختی  بتوان تشخیص داد که این دندان پر شده است. ...

ادامه مطلب

بلیچینگ

بلیچینگ یا سفید کردن دندانها روشی است  برای حذف بدرنگی های دندان. در این روش ابتدا مواد مخصوص روی لثه مالیده شده تا لثه را از ...

ادامه مطلب

نگین های زیبایی

  بنا به کشفیات باستان شناسان استفاده از وسایل تزیینی و زینت بخشیدن به دندانها، قدمتی دیرینه دارد.در گذشته های بسیار دور اشراف و بزرگان ...

ادامه مطلب
مسواک

مسواک زدن موثرترین روش برای حذف میکروب های مضر از روی دندان و لثه است.برداشت منظم میکروبها، باعث میشود که آنها فرصت تولید اسید و تخریب سطح دندان را نداشته باشند. بیشتر دندانپزشکان اعتقاد دارند که حداقل سه بار در ...

بزرگ کردن دندانهای کوچک میخی شکل

این دندانها به طور معمول دندانهای پیشین هستند که اندازه ای کوچک و غیر طبیعی دارند. دندانپزشک با استفاده از فضای موجود دندان مورد نظر تا دندانهای مجاور، اقدام به حجیم کردن این دندانها با کامپوزیتهای همرنگ دندان یا پرسلن ...

فلکه دوم تهرانپارس
- ابتدای جشنواره - بعد از خیابان میرزازاده - شماره 161 - واحد 1
تلفکس: 77711917
موبایل: 09392259291