apycom

پر کردگی های زیبایی

خوشبختانه موادی برای ترمیم دندان موجودند که رنگشان  میتواند همانند رنگ  دندان باشد طوریکه به سختی  بتوان تشخیص داد که این دندان پر شده است. ...

ادامه مطلب

بلیچینگ

بلیچینگ یا سفید کردن دندانها روشی است  برای حذف بدرنگی های دندان. در این روش ابتدا مواد مخصوص روی لثه مالیده شده تا لثه را از ...

ادامه مطلب

نگین های زیبایی

  بنا به کشفیات باستان شناسان استفاده از وسایل تزیینی و زینت بخشیدن به دندانها، قدمتی دیرینه دارد.در گذشته های بسیار دور اشراف و بزرگان ...

ادامه مطلب
کشیدن دندان

وقتی درمانهای ترمیمی،عصب کشی و روکشها،برای نگهداشتن یک دندان کافی نباشند ممکن است نیاز به کشیدن دندان باشد.

امروزه به کمک ابداع بی حسی های عمیق،کشیدن دندان برای بیمار بسیار راحتتر از گذشته است.بیشتر افراد هنگام و پس از کشیدن ...

نگین های زیبایی

  بنا به کشفیات باستان شناسان استفاده از وسایل تزیینی و زینت بخشیدن به دندانها، قدمتی دیرینه دارد.در گذشته های بسیار دور اشراف و بزرگان  ازقطعات  صدف و الماسی که در دندان کار گذاشته می شد، به نشانه شکوه و ...

فلکه دوم تهرانپارس
- ابتدای جشنواره - بعد از خیابان میرزازاده - شماره 161 - واحد 1
تلفکس: 77711917
موبایل: 09392259291