apycom

پر کردگی های زیبایی

خوشبختانه موادی برای ترمیم دندان موجودند که رنگشان  میتواند همانند رنگ  دندان باشد طوریکه به سختی  بتوان تشخیص داد که این دندان پر شده است. ...

ادامه مطلب

بلیچینگ

بلیچینگ یا سفید کردن دندانها روشی است  برای حذف بدرنگی های دندان. در این روش ابتدا مواد مخصوص روی لثه مالیده شده تا لثه را از ...

ادامه مطلب

نگین های زیبایی

  بنا به کشفیات باستان شناسان استفاده از وسایل تزیینی و زینت بخشیدن به دندانها، قدمتی دیرینه دارد.در گذشته های بسیار دور اشراف و بزرگان ...

ادامه مطلب
پوسیدگی ها

پوسیدگی به علت تاثیرات مخرب عوامل پوسیدگی زا بر روی دندان ایجاد میشود. این تاثیرات مخرب شامل مواجهه مداوم دندان با غذا های حاوی قند مثل شیرینی ها، میوه های حاوی قند، نوشابه ها و حتی شیر است که در ...

بریجها

بریج در حقیقت دندان مصنوعی ثابت است.وقتی یک(یا چند) دندان کشیده می شود، یک فضای خالی بین دو دندان اطراف این فضاهای بی دندانی ایجاد می شود که این فضا میتواند توسط دندان (دندانها)ی  مصنوعی پر شود تا کارایی و ...

فلکه دوم تهرانپارس
- ابتدای جشنواره - بعد از خیابان میرزازاده - شماره 161 - واحد 1
تلفکس: 77711917
موبایل: 09392259291